Värdighet kring sista vilan
För att kunna vara en bra begravningsentreprenör är en grundförutsättning att man har ett genuint intresse av att hjälpa människor. Det är Tor-Björn Modins fasta övertygelse och vilja att vara behjälplig med bestyren kring en begravning. Kontakten med de anhöriga är viktigt och det präglar Tor-Björns begravningsbyrå, ATM Begravning.
Det började redan 1964 när Tor-Björn själv besökte familjegraven en majdag och kände att kyrkogården vore en fin arbetsplats. Nu visade det sig att Norra begravningsplatsen, där han befann sig, inte var i behov av kyrkogårdsarbetare men väl av kremerare. Tor-Björn började arbeta och fick snart upp ögonen för begravningsentreprenörsyrket, där han sedan blivit kvar.
- Jag arbetade på olika begravningsbyråer fram till 1981 då jag startade ÅTM Begravning, som av datatekniska skäl sedan blivit ATM, berättar han. Fördelen med att ha egen byrå är att mina värderingar genomsyrar hela verksamheten, och det är noggrannhet, engagemang och värdighet.

Från det att första kontakten tas med Tor-Björn lägger han största vikt vid att kunden får all hjälp för att förberedelser, begravningsceremoni och gravsättning samt praktiska detaljer kring processen ska bli som kunden önskar.
- En begravning är de anhörigas angelägenhet helt och hållet. Mitt arbete består i att göra det hela så smidigt och värdigt som möjligt, understryker Tor-Björn.
Det handlar om möte med anhöriga, genomgång av begravningsceremonin, önskemål kring jordsättning, urnsättning eller minneslund, program med sånger, blomsterarrangemang och övriga önskemål kring själva ceremonin samt kontakter med skattemyndigheter och bouppteckning. Under sina många år i branschen har han eller byrån aldrig fått några klagomål.
- Jag sätter stort värde på punktlighet och ödmjukhet i arbetet med de anhöriga, säger han.

Förutom huvudkontoret på Sveavägen i Stockholm, där Tor-Björn själv möter alla sina kunder, finns kontor i Saltsjö-Boo, Nacka samt ett bouppteckningskontor i Gamla Stan. Tor-Björn försäkrar att en begravning inte behöver kosta stora belopp.
- Ibland får jag hålla emot och föreslå alternativa kistor eller blomsterarrangemang. I sorgen kan de anhöriga känna att endast det dyraste är gott nog. Då är det min plikt att visa på alternativ, säger Tor-Björn. Det är inte en bransch vilken som helst. Det går inte ut på att sälja produkter till varje pris.


ATM Begravning

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 08-34 00 34


Email:
atm@comhem.se

Hemsida:
www.atmbegravning.se

Adress:
ATM Begravning
Sveavägen 125
11349 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN